• Blog

    • Informatie rechtstreeks uit de vertaalbranche
    • Advies van experts

Leenwoorden


Leenwoorden

Neerlandici willen nog wel eens hun beklag doen over de invloed van buitenlandse woorden op de Nederlandse taal. Ze hebben het niet zo op al die leenwoorden.

Maar denk nu niet dat dit eenrichtingsverkeer is. Ook Nederlandse woorden hebben in groten getale hun weg over de wereld gevonden. En niet alleen in het kielzog van de VOC en Tsaar Peter die veel Nederlandse handels- en scheepvaarttermen verspreidt hebben.

Ook anno nu duiken er Nederlandse woorden op in andere talen. Spreek het woord kurappusukaatsu maar eens langzaam uit. Hoort u het? Het is klapschaats maar dan op zijn Japans. Dat hebben ze geleerd van enthousiaste Nederlandse commentatoren, want die nieuwe snelle schaatsen wilden ze ook hebben. Voor een Japanner is dat woord klapschaats, met zijn gruwelijke combinatie van medeklinkers volkomen onuitspreekbaar, maar desondanks heeft het woord zich met wat kleine modificaties toch in het Japans genesteld.

In het Engelse taalgebied gaat de klapschaats als klapskate door het leven. Ook Duitsers (klappschlittschuh), Noren (klappskøyte), Denen (klapskøjte) en Zweden (klappskridsko)adopteerde met de nieuwe schaats ook dat vreemde Nederlandse woord. En de Russen hebben er kon’ki-klapy van gemaakt.

Soms is de historie echter wat diffuser en is er wat meer puzzelwerk nodig om te achterhalen wat nu precies tot wat heeft geleid. Het klopt dat het Nederlandse betaalmiddel Daler (de voorloper van de Rijksdaalder) de naamgever is geweest van de Dollar, maar dat Daler hadden de Nederlanders op hun beurt weer geleend van de in Bohemen geslagen zilveren munt de Johannesthaler, kortweg Thaler.

Het komt ook regelmatig voor dat woorden na een verblijf in het buitenland in een iets gewijzigde vorm terugkomen; Zo kwam schaats weer terug als skate, koekje als cookie, brandewijn als brandy, kruisen als cruise en snakken als snack.

En dan zijn er woorden waarvan je zou zweren dat ze uit een andere taal komen, denk aan boulevard en mannequin. Franser kan het niet zou je zeggen, maar niets is minder waar. Het zijn Nederlandse woorden die weer teruggeleend zijn. Boulevard en mannequin komen namelijk respectievelijk van bolwerk en manneken (paspop).

Hoe levendig kan taal zijn.

Tot nu toe zijn er zo’n 17.500 Nederlandse woorden getraceerd in 138 talen. Dat is althans de stand van zaken anno 2014. Veel talen zijn eenvoudigweg niet of onvoldoende onderzocht. Er kunnen dus nog veel meer Nederlandse leenwoorden opduiken.

  • Posted in: Algemeen
  • Jeffrey Rooijmans
  • 25.augustus.2014
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.