• Tolken

    • Tolken in alle talen
    • Scherpe tarieven
    • Vertrouwelijkheid gewaarborgd

Tolken


U kent Translation Kings als vertaalbureau, maar we leveren net zo goed tolken. Die constatering zal geen opgetrokken wenkbrauwen veroorzaken, want vertalen en tolken zijn twee verwante vakgebieden. Toch is het ook een heel eigen vakgebied; daarover hieronder meer.

Translation Kings is ooit opgezet als vertaalbureau. Op dat moment dachten we er niet aan om ook tolkendiensten te gaan leveren. Maar als je klanten er bij herhaling om gaan vragen ga je die markt toch maar eens verkennen, met als resultaat dat we nu ook voor tolkendiensten onze ‘full service‘ kunnen bieden. Dat wil zeggen; topkwaliteit en snelheid voor een ongeëvenaarde scherpe prijs.

Tolken in alle soorten en maten

Tolken wordt onderverdeeld in twee hoofdrichtingen; consecutief en simultaan. Bij het consecutief tolken zitten de tolk en de gesprekspartners bijv. aan een tafel. De ene gesprekspartner spreekt een paar zinnen uit, wacht dan even zodat de tolk de zijn werk heeft gedaan, waarop de spreker verdergaat of een andere gesprekspartner het woord neemt. Een andere bekende en veel voorkomende situatie waarin een consecutieve tolk zijn werk doet is voor een zaal van toehoorders. Maar u kunt ook denken aan inschakeling van een consecutieve tolk voor sollicitatiegesprekken, trainingen, persconferenties, en verhoor van verdachten en getuigen.

Al naar gelang de behoefte kan worden afgesproken dat de tolk kleine stukken gesproken tekst nauwkeurig vertaalt of samenvattingen geeft van langere stukken tekst.

De ‘haasttolk’

Voor politiewerk en zaken waarbij het gaat om acute (medische)zorg doet zich niet zelden een extra moeilijkheid voor; er is per direct een tolk nodig. De rechter-commissaris moet kunnen beslissen of iemand in voorlopige hechtenis genomen moet worden, bewijsmateriaal moet worden getraceerd en veilig gesteld, er zijn gewonden en getuigen waarmee niet gecommuniceerd kan worden, etc.

Maar hoe krijg je bij nacht en ontij zo snel een tolk met de juiste talencombinatie ter plekke? Het antwoord is: per telefoon. Op zulke momenten wordt veelal gebruik gemaakt van een telefonische tolk.

De ‘zwijgtolk’

De tolk dient zich er rekenschap van te geven dat hij te maken kan krijgen met een extreme vorm van zwijgplicht. Nu staan geheimhouding en discretie altijd voorop bij het tolkenwerk, maar er zijn situaties waarin zelfs een rechter een tolk niet tot spreken kan dwingen. Zulke situaties doen zich voor de tolk voor een advocaat, arts, geestelijke of notaris werkt en betrokken is geweest bij vertrouwelijke gesprekken. Voor deze beroepen geldt het zogenaamde verschoningsrecht, wat wil zeggen dat deze personen door niemand gedwongen kunnen worden te vertellen wat hen vertrouwelijk is medegedeeld; zelfs niet door een rechter. Voor een tolk die bij dergelijke gesprekken aanwezig is geweest geldt dit ook. Hij kan zich in dat geval beroepen op het zogeheten afgeleide verschoningsrecht, wat betekent dat bij onder het verschoningsrecht van de advocaat, arts, geestelijke of notaris valt. Uit de school klappen over hetgeen hij in vertrouwen heeft gehoord is dan niet alleen ‘not done’, het is zelfs strafbaar.

De ‘fluistertolk’

Het werk van de simultaantolk begint bij de zogenaamde fluistertolk; een privé-tolk die naast degene zit voor wie hij moet tolken. Zo’n tolk vertaalt alles wat er tijdens een vergadering of congres gezegd wordt simultaan. De tolk doet dat op een dusdanige manier dat alleen zijn opdrachtgever hem kan verstaan en hij anderen niet stoort.

Zo’n tolk kan nodig zijn als er bij een congres of vergadering waar maar één persoon aanwezig is die de taal niet begrijpt waarin de bijeenkomst wordt gehouden. Om voor één persoon alles luid te laten vertolken zou de vergadering wel heel erg ophouden. Vergadering duren over het algemeen ook zonder tolk al lang genoeg…

Het zal duidelijk zijn dat het werk van een simultaantolk bijzonder inspannend is en uiterste concentratie vergt. De tolk moet onmiddellijk en hardop vertalen terwijl hij tegelijkertijd luistert, en ervoor zorgen dat hij niets mist terwijl hij spreekt.

De ‘simultaantolk’

Het bekendste beeld van de simultaantolk is wellicht dat uit journaalbeelden van vergaderingen van het Europese Parlement of de Verenigde Naties. De personen in de vergaderzaal hebben koptelefoons tot hun beschikking en een keur aan talen waarin simultaan vertaald wordt. Soms wordt de kijker dan nog een blik gegund op en de tolken die vanuit geluidsdichte cabines werken.

Zo’n simultaantolk werkt doorgaans zo’n anderhalf a twee uur aan een stuk, dan is het beste er wel af is en wordt het stokje overgegeven aan een collega die dezelfde talencombinatie spreekt. Simultaantolken werken dus zelden alleen.

De ‘tolken-king’

U kende Translation Kings al als vertaalbureau wat de hoogste kwaliteitsnormen koppelt aan de laagste prijzen; datzelfde geldt nu ook voor onze tolkendiensten. U kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen u een tolk in de gevraagde talencombinatie leveren.

Waar wacht u nog op?

15.000+ klanten hebben ons reeds in vertrouwen genomen

Vraag offerte aan
BINNEN 15 MINUTEN
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.