• Blog

    • Informatie rechtstreeks uit de vertaalbranche
    • Advies van experts

AI en machinevertalingen? Bring It On!


Op 30 november 2022, introduceerde het Amerikaanse OpenAI haar chatbot genaamd ChatGPT. Binnen 6 weken schrijft de applicatie 100 miljoen gebruikers bij en we hebben het er sindsdien bijna dagelijks over.

En terecht natuurlijk. We kunnen avonden vullen met alle mogelijkheden die deze en vergelijkbare applicaties kunnen en zullen bieden. Van wetenschappelijk onderzoek, programmeren en componeren tot het schrijven van poëzie, het maken van examenopgave, ontwikkelen van business strategieën en natuurlijk …vertalen.

Het zal je niet verbazen dat wij, in een vervolg op ons voorgaande blog, weer wat dieper ingaan op die laatste toepassing (Zie ook: https://www.translationkings.nl/vertalen-met-chatgpt-machinevertalingen-en-andere-ai-tools).

AI en machinevertalingen in de praktijk.

Wij zijn en blijven gesterkt in onze overtuiging dat de vertaalapplicaties die AI biedt en nog zullen en kunnen gaan bieden, een niet meer weg te denken onderdeel is van het vertaalproces en de wijze waarop onze vertalers vertalingen tot stand brengen.

De discussie over de toepasbaarheid van AI voor kwalitatief hoogstaande vertalingen laten wij hier even buiten beschouwing. Zoals in ons eerder blog beargumenteerd zijn wij op grond van onze dagelijkse ervaringen met AI en machinevertalingen nog steeds van mening dat de weg van “hier en daar bruikbaar” naar het niveau van “soms redelijk” waar we vandaag zijn aanbeland, een lange is geweest. Een weg van twintig jaar om precies te zijn. Hoe wij van “soms redelijk” naar “redelijk” en uiteindelijk “betrouwbaar” gaan groeien, blijft de vraag. Daartoe zal AI zich moeten aanleren menselijk neurologische processen na te bootsen, wat geen sinecure is. Maar…niet ondenkbaar.

Kwaliteit en machinevertalingen.

Op grond van wat er nu beschikbaar is aan machinevertalingen omarmen wij de technologie. Wij doen dit echter niet tegen wil en dank. Als ISO 9001 & 17100 gecertificeerd vertaalbureau, blijven wij bovenal de kwaliteit van onze vertalingen als absolute voorwaarde beschouwen van ons bestaansrecht. Pas als het tegendeel onmiskenbaar is bewezen, zijn en blijven menselijke vertalingen door gespecialiseerde professionele vertalers en correctors, de enige methode om topkwaliteit vertalingen te leveren. Punt.

Daar komt bij dat een groot aantal van onze professionele klanten, expliciet machine vertalingen uitsluiten. Zij zetten terechte vraagtekens rond de beperkte kwaliteit en dus de bruikbaarheid, maar hebben ook de nodige zorgen over dataprotectie en de te verwachten jarenlange onzekerheden rond AI-regulering.

Maar wat als kwaliteit een minder grote rol speelt?

Maar er zijn natuurlijk ook klanten voor wie die perfecte menselijke kwaliteit niet altijd leidend is. Zij wegen snelheid en prijs zwaarder mee in hun overwegingen en zijn daartoe bereid water bij de kwaliteitswijn te doen. Met de enorme hype rond AI en machinevertalingen is het logisch dat bedrijven willen experimenteren. Zij zoeken begrijpelijk naar de mogelijkheden die AI kan bieden. Zeker als een vertaling niet “business-critical” is. 

Hoewel wij als vertaalbureau altijd de hoogste kwaliteit voorstaan, willen wij in dat geval ook een ontzorgende rol spelen voor onze klanten. En ondanks de beperkingen die machinevertalingen ons opleggen, blijft ons doel daarbij een zo goed mogelijke kwaliteit leveren. 

In grote lijnen vragen onze klanten ons dan om twee categorieën (machine)vertalingen.

Machinevertaling met post-edit.

De eerste optie is dat de klant ons een machinevertaling stuurt mét de bron tekst. Óf verzoekt ons een GOEDE (er zijn vele slechte) machinevertaling uit te voeren van de brontekst. 

Vervolgens controleert een menselijke professionele vertaler de output van de machinevertaling tegen de brontekst en past correcties toe. Dit noemen wij een machinevertaling met post-edit. De kennis en kunde van de vertaler blijft hier van groot belang, de snelheid van het vertaalwerk neemt toe en de tarieven zijn lager dan een traditionele menselijke kwaliteitsvertaling. En hoewel dit geen ISO 17100 kwaliteit vertaling is, krijgt de klant een redelijk goede correctievertaling met snelle levering en tegen een lager tarief. Dit soort aanvragen zien wij voorbeeld bij persberichten, blogs maar ook bij presentaties en ondertitelingen.

Machinevertaling met alleen proofreading.

De tweede optie is dat de klant ons een machinevertaling stuurt (of deze door ons laat uitvoeren) en alleen vraagt de machinevertaling door een corrector te laten nakijken (proofreading). Dit is een zogenaamde Machinevertaling met alleen proofreading. Dat wil zeggen dat wij geen correcties uitvoeren tegen de bron (zoals bij post-edit), maar alleen de reeds vertaalde tekst checken voor grammatica, context en spelling. Dit komt voor bij het vertalen van bijvoorbeeld webshops, waarbij de tekst van minder kritisch belang is (groene stoel, gele stoel, rode stoel et cetera) of waar de tekst gewoon redelijk leesbaar moet zijn. Uiteraard kiest de klant hier voor hele snelle omloopsnelheid tegen de laagste tarieven. Kwaliteit is dan van ondergeschikt belang, maar nogmaals: daar kunnen hele goede redenen voor zijn.

En zo evolueren onze klanten en Translation Kings mee in de nieuwe realiteit die AI/Machinevertaling ons biedt. Onze klanten leren, wij leren en AI leert. Een machtige en opwindende ontwikkeling in onze industrie. En Translation Kings is aan boord!

  • Posted in: Algemeen
  • Jeffrey Rooijmans
  • 27.december.2023
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.