• Blog

    • Informatie rechtstreeks uit de vertaalbranche
    • Advies van experts

Handel met China: Native Chinees Vertaalbureau


Het spreekt voor zich dat handel en taal hand in hand gaan. Het een kan niet zonder het ander. En aangezien handel vaak met partijen buiten de landsgrenzen plaatsvindt, is het van groot belang dat koopcontracten, gebruiksaanwijzingen, handelsdocumentatie, websites en overige commerciële, technische en juridische documenten leesbaar en vooral correct zijn vertaald. Tot zover is dat geen nieuws.

Wat wel verandert, is met wíe we handeldrijven. Om een voorbeeld te noemen: de Verenigde Staten was vanouds de grootste handelspartner van de EU. Echter, tussen 2000 en 2019 is de handel tussen Europa en bijvoorbeeld China verachtvoudigd naar €560 miljard. Bovendien heeft China sinds 2020 de Verenigde Staten ingehaald als grootste handelspartner van de Europeanen.

Als Translation Kings (https://www.translationkings.nl) onderkennen wij dit soort trendverschuivingen en willen we zorgen we dat we klaar staan voor onze klanten. Om bij China te blijven, zien we dan ook een groeiende vraag voor vertalingen van bijna alle Europese talen van én naar Chinees (zowel Traditioneel als Simplified Chinees). Juridische vertalingen, maar ook technische vertalingen, websites en financiële vertalingen.

Wat daarbij opvalt, is dat de Chinese markt aanvankelijk wat onverschillig was over de kwaliteit van de vertalingen naar andere talen. Uiteraard zijn daar uitzonderingen op, maar we zagen (te) vaak Chinese documenten die middels vertaalmachines naar Europese talen zijn vertaald. Veelal nauwelijks te begrijpen en eigenlijk voor de Europese markt niet goed bruikbaar. Juridische contracten die te veel aan interpretatie overlaten. Maar ook technische gebruiksaanwijzingen die soms gewoon niet voldoen om de gebruiker helder en veilig (!) uitleg te geven. Commerciële uitingen zijn uiteraard ook minder effectief als het taalgebruik warrig en amateuristisch overkomt.

De Chinese exporteurs weten dit ook en zo niet: dan worden ze daar wel door hun afnemers op gewezen. We zien dan ook een stijgende vraag naar kwaliteit vertalingen op ISO 17100 niveau van het Chinees naar alle gangbare talen.

Andersom is het voor de exporteurs naar China eveneens van groot belang dat vertalingen naar het Chinees met grote zorg worden uitgevoerd. Ook voor een Chinese producent en consument dient een contractvertaling, een websitevertaling, een financiële vertaling en een technische vertaling gewoon helder en correct te zijn. Nu de EU een investeringsovereenkomst heeft gesloten met China (CAI), waarbij Europese investeerders veel directer mogen concurreren met Chinese bedrijven, wordt deze behoefte alleen maar groter.  

Om aan die behoefte te kunnen voldoen heeft Translation Kings dan ook haar aanwezigheid in de Chinese vertaalmarkt vergroot. Wij overwegen verder te investeren om ook lokaal onze Chinese en niet-Chinese klanten 24/7 van dienst te kunnen zijn met de beste vertalers in de business.  

We wensen al onze klanten een prachtig en vooral gezond Jaar van de Os!

  • Posted in: Algemeen
  • Paul Kranendonk
  • 10.februari.2021
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.