• Blog

    • Informatie rechtstreeks uit de vertaalbranche
    • Advies van experts

Machine Vertalingen….


Beetje vloeken in de kerk in de vertaalwereld. Een dienst die overigens prima vertalingen kan leveren als ongeveer voldoet of als er sprake is van een onbekende technische term. Daar niet van. Maar geen serieus vertaalmiddel voor een vertaler.

Toch komt het helaas 1 keer in de ongeveer 1000 vertalingen wel eens voor dat wij een meningsverschil hebben met een klant over een geleverde vertaling. De eerste reactie van de klant is dan wel eens: “Machine vertaling zeker?” Uiteraard luisteren wij naar klanten, leren daarvan en lossen eventuele problemen uiteindelijk altijd naar tevredenheid  op. Maar machine vertaling….?! Dan gaan bij ons de haren omhoog.

Het eerste wat we dan doen is diep ademen en de vertaling door zo’n machine vertaal programma  halen (U kent ze wel…). Daaruit blijkt dan steevast dat de vertaling geen machine product is. Dat is ook logisch, alleen al omdat de Translation Kings  zonder uitzondering met professionele vertalers werken en vervolgens alle vertalingen nogmaals door een professionele proof reader (voor wie de doeltekst de moedertaal is) wordt gecheckt en indien nodig gecorrigeerd. Door die controle komt geen enkele machine tekst. Dat garanderen we.

Als we dat met de klant hebben vastgesteld gaan we vervolgens met hem/haar bekijken wat anders had gemoeten. Daar komen we dan meestal goed uit en waar nodig zetten we een nieuwe proof reader in om extra zekerheid te bieden.

Toch laat dit soort zeldzame terugkoppeling van klanten zien dat er soms emotie opspeelt bij vertaalwerk. Bij een klant die een tekst in de moedertaal aanlevert en een eigen voorstelling heeft van hoe dat moet overkomen bij de lezer, kan soms iedere schijnbare afwijking in de doeltekst averechts werken. Ook al is het vertaalde in een taal die niet de moedertaal is, het voelt soms alsof de tekst anders moet klinken of lopen.

Dat komt uiteraard vooral in vertalingen van het Nederlands naar het Engels voor. Waar wij Nederlanders vooral veelvuldig aan het Amerikaans-Engels worden blootgesteld of Engels wat gesproken wordt door niet-native Engelstaligen, hebben we nog wel eens de neiging om dat als absolute waarheid te beschouwen. Niets mis mee natuurlijk, maar als een native Engelstalige en dan vooral Brits-Engelstalige vertaler daar anders over denkt, dan wil dat nog wel eens interessante discussies opleveren met de klant.

Uiteraard is dan het laatste woord aan de klant en kan je als vertaalbureau niet anders dan adviseren. Toch is zo’n gesprek soms best lastig. Hoe zeer de vertaler ook weet dat het vertaalde grammaticaal, tekstueel en contextueel correct is: je kan moeilijk tegen je klant zeggen dat zijn/haar Engels niet voldoende is en je het beter weet. Als het bij de klant niet goed voelt, dan is het zaak om rustig en met overtuiging de subjectiviteit van het vak toe te lichten en met professionele en ervaren vertalers het vertrouwen te scheppen dat de lezer van de doeltaal een heldere en contextueel juiste tekst te lezen krijgt.

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar als die klant dan toch blijft terugkomen dan heb je vrienden voor het leven gemaakt op basis van wederzijds professioneel respect.

  • Posted in: Vertaalbureau feiten
  • Paul Kranendonk
  • 24.september.2019
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.